Svatovavřinecká pouť v Želině

Dominik Faustus 13.srpna 2023

V sobotu 12. srpna 2023 sloužil kadaňský děkan R.D. Josef Čermák poutní mši svatou ke cti sv. Vavřince v původně románském, později goticky přestavěném kostele v Želině. Účastníky bohoslužby, mezi nimiž nechyběli ani potomci původních německých obyvatel, přivítala starostka obce paní Renata Kobzová. Stavba, nyní spravovaná obcí, bohužel v 60. letech minulého století vyhořela. Od 90. let pak prochází postupnou renovací. Aktuálně je v kostele instalována výstava obrazů dlouholetého kadaňského pedagoga a výtvarníka, nazvaná "Okno do duše Rudolfa Koblice".

Sobota 12. srpna 2023, kostel sv. Vavřince, Želina

Foto: Jiří Vopálenský