Svatý Mikuláš navštívil litoměřickou biskupskou kurii

Milena Davídková 4.prosince 2020

V pátek 4. prosince 2020 navštívil Svatý Mikuláš se svým doprovodem litoměřickou biskupskou kurii. Nejprve zavítal do kanceláře litoměřického biskupa a poté prošel i ostatní kanceláře. Svatý Mikuláš slíbil, že se bude za všechny přimlouvat u Pána Boha a poté, když se občerstvil nápojem, vydal se zase dál navštívit další hodné lidi. Kéž je na svých cestách potká.

 4. prosince 2020, biskupská konzistoř, Litoměřice

Foto: Martin Davídek