Svatý týden: program biskupa Jana Baxanta

Jana Michálková 30.března 2015

Svatý týden: program biskupa Jana BaxantaSvatý týden 2015: program litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

 

Liturgií Květné neděle zahájil biskup Jan Baxant Svatý týden.  Na nádvoří biskupské rezidence v Litoměřicích nejprve požehnal ratolesti, poté se v průvodu vydal do katedrály sv. Štěpána, kde sloužil mši svatou. Na Zelený čtvrtek (2. dubna) se setká s kněžími působícími v litoměřické diecézi. Missa chrismatis, při níž kněží obnoví svoje kněžské závazky a biskup požehná posvátné oleje, začíná v katedrále v 9 hodin, vzpomínka na Poslední večeři Páně s obřadem mytí nohou v 18 hodin. Na Velký pátek povede od 10 hodin pobožnost křížové cesty v barokním poutním areálu Kalvárie v obci Ostré u Úštěka a od 18 hodin velkopáteční obřady v katedrále. Obřady velikonoční vigilie budou na Bílou sobotu zahájeny ve 21 hodin na nádvoří biskupské rezidence a pokračovat budou v katedrále. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s žehnáním velikonočních pokrmů začíná na Boží hod velikonoční v 10 hodin.

 

 

Zelený čtvrtek (2. 4)

Od 9.00 hodin Missa chrismatis v litoměřické katedrále sv. Štěpána, od 18.00 hodin Coena Domini s obřadem umývání nohou.

 

Velký pátek (3. 4.)

Od 10.00 hodin putování čtrnácti zastaveními na křížové cestě v barokním poutním areálu Kalvárie na Ostrém u Úštěka, od 18.00 hodin velkopáteční obřady v litoměřické katedrále sv. Štěpána.

 

Bílá sobota (4. 4.)

Obřady velikonoční vigilie budou zahájeny ve 21 hodin na nádvoří biskupské rezidence a pokračovat budou v katedrále sv. Štěpána.

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční (5. 4.)

Od 10.00 hodin slavnost Zmrtvýchvstání Páně v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Po mši následuje požehnání velikonočních pokrmů.

 

Kvetna

Květná neděle - biskup Jan Baxant s věřícími na nádvoří biskupské rezidence.

Foto: Karel Pech