Svatý týden – program diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta

Jana Michálková 10.dubna 2014

Svatý týden – program diecézního biskupa Mons. Jana BaxantaSvatý týden – program diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta.

 

Květná neděle, 13. dubna 2014

10.00 hodin - Květná neděle, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

Zelený čtvrtek, 17. dubna 2014

9.00 hodin - Missa chrismatis, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

18.00 hodin - Coena Domini, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

20.00 hodin - Setkání s „apoštoly, biskupská rezidence, Litoměřice

 

Velký pátek, 18. dubna 2014

10.00 hodin - Velkopáteční křížová cesta, Kalvárie, Ostré u Úštěka

18.00 hodin - Velkopáteční obřady, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

Bílá sobota, 19. dubna 2014

21.00 hodin - Vigilie velikonoční, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

Velikonoční neděle, 20. dubna 2014

10.00 hodin - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice