Svatý týden začal Květnou nedělí

Dominik Faustus 29.března 2021

V neděli 28. března 2021 se pod vedením litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta v kostele sv. Jakuba Staršího v Litoměřicích konala mše svatá s obřadem žehnání ratolestí, které si do kostela přinesli věřící. Při bohoslužbě byly čteny Pašije - texty evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista. Obřad žehnání ratolestí připomíná triumfální vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma několik dní před jeho ukřižováním, kde byl vítán zástupy lidí s palmovými větvemi. Květnou nedělí začíná svatý, neboli pašijový týden, který je nejvýznamnějším obdobím křesťanského církevního roku.

Neděle 28. března 2021, kostel sv. Jakuba Staršího, Litoměřice 

Foto: Dominik Faustus