Svěcení nových zvonů v Horním Prysku

Milena Davídková 25.června 2023

V sobotu, dne 24. června 2023 prožila farnost Horní Prysk, obec Prysk i celé široké okolí velikou slavnost. Svěcení (žehnání) 6 zvonů se stalo skutečně ojedinělou akcí. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal 4 darované, zcela obnovené zvony z roku 1958 (sv. Walburga 280 kg, sv. Alžběta 160 kg, sv. Sebald 135 kg a sv. Martin 100 kg) ze zrušeného kostela Prozřetelnosti Boží z města Schwabach – místní část Vogelherd a 2 nové zvony pojmenované po patronech zdejšího kostela sv. Petr (712 kg) a sv. Pavel (420 kg).
Kdo by ještě před třemi roky pomyslel, že z věže zdejšího kostela bude vyzvánět tolik zvonů. Kostel sv. Petra a Pavla, na který byl ještě před 15 roky smutný pohled, kde se již dlouho nesloužily bohoslužby, a který byl obnoven a posvěcen 21. června 2014, bude nyní krásným hlasem zvonů svolávat k bohoslužbě a ke všem významným událostem. Cesta k novým zvonům ale byla velmi zdlouhavá. Farnost na nové zvony myslela již od roku 2007. Cíl byl ale ještě velmi daleko. Reálným impulsem, který předcházel sobotnímu svátečnímu dni, se stala nabídka (prostřednictvím Biskupství v Eichstättu) 4 zvonů ze zrušeného kostela v městě Schwabach. V městě Schwabach je několik katolických i evangelických kostelů, proto bylo rozhodnuto, že kostel z roku 1958 v místní části Vogelherd, postavený pro přistěhované sudetské Němce po II. světové válce, již nebude sloužit svému účelu. Zvony z farnosti Schwabach byly skutečně nabídkou velkorysou, přesto správce farnosti toužil, aby i místní obyvatelé měli větší účast na této akci. Proto se vyhlásila veřejná sbírka na pořízení posledního zvonu, který by s darovanými zvony ladil. Nakonec díky sponzorům se podařilo odlít ve zvonařské dílně Rudolf Perner 2 zvony. Farnost velmi děkuje za dary Česko-německému fondu budoucnosti, Obci Prysk, místním obyvatelům a chalupářům, SZIFu a samozřejmě farnosti Schwabach v diecézi Eichstätt. Sobotní slavnosti se zúčastnilo mnoho hostí, Liberecký kraj zastupoval hejtman p. Martin Půta, přijel celý autobus farníků ze Schwabachu, arcidiecézi Freiburg/ Breisgau zastupoval p. Günther Barwig, kampanolog, jehož rodina pochází z tohoto kraje. Připutovali nejen bývalí obyvatelé obce se svými potomky, ale i poutníci z Moravy.
Po skončení poutní mše svaté ke cti sv. Petra a Pavla bylo na prostranství před kostelem požehnáno všech 6 zvonů, slavnostní akt doprovodil sólista pan Martin Prokeš, ředitel festivalu Lípa Musica a  Ženský pěvecký sbor z Krásné Lípy. Poté byly postupně zvony před zraky mnoha zájemců vytaženy přistaveným jeřábem do zvonice a pilní montéři z firmy Rudolf Perner z Passau je zavěsili do předem připravených pozic. Po odpoledním koncertě již všichni očekávali slavnostní první zvonění, které bylo kvitováno velkým aplausem. Celé vydařené akce se zúčastnilo více než 400 účastníků, kteří se rozcházeli spokojeni s úsměvem ve tváři nejen z krásného slunného dne.
Marcel Hrubý 

Další foto na webu Člověk a víra

24. června 2023, Horní Prysk

Foto: Petr Synek, Člověk a víra

Foto: Marcel Hrubý