Svěcení skleněného obětního stolu ve Šluknově

Milena Davídková 4.srpna 2018

V sobotu 28. července 2018 od 11 hodin se konalo v kostele sv. Václava ve Šluknově svěcení nového obětního stolu, ambonu a kříže. Vše je kombinací taveného skla a zlacených ocelových konstrukcí. Jedná se o soubor, který je dílem výtvarníka Jana Exnara. Svěcení konal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Nový obětní stůl, ambon a kříž jsou darem místního duchovního správce arciděkana R.D. Pavla Procházky šluknovskému kostelu u příležitosti jeho 35. výročí kněžského svěcení, které oslavil v roce 2017. Obětní stůl je tvořen zlatožlutým sklem s bohatou symbolikou, která má připomínat varhanní píšťaly, spojení mezi nebem a zemí. Litoměřický biskup zasvětil tento obětní stůl sv. Zdislavě, která je patronkou litoměřické diecéze a českou patronkou chudých a trpících. 

28. července 2018, kostel sv. Václava, Šluknov

Foto: Evženie Stavělová