Světový den modliteb za posvěcení kněží

Jana Michálková 22.června 2017

 Kněžské povolání je nevýslovný Boží dar, řekl v jedné homilii svatý Jan Pavel II. Krátce po svém zvolení napsal dopis všem kněžím: „Pro vás jsem papež, spolu s vámi jsem kněz.“

Právě Jan Pavel II. ustanovil Světový den modliteb za posvěcení kněží, který probíhá každoročně o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Letos tak může celá církev v pátek 23. června zvláště pamatovat na svatost kněží.

Slavnost Ježíšova Srdce není pro tuto příležitost náhodnou volbou: s kněžstvím úzce spojena. Na kříži Kristus ve svém Srdci ukázal největší hlubinu Boží lásky. Právě tuto oběť kněz stále zpřítomňuje ve mši svaté. Církev a věřící v ní neustále čerpají Boží život z eucharistie, která nemůže existovat bez kněží.

I lidé povolaní ke kněžství darují sami sebe po vzoru Dobrého pastýře, který obětoval sám sebe: Jejich „srdce je probodené Pánovou láskou (…) je obrácené k Bohu a bratřím a sestrám“ (papež František).

Úryvky z knihy Jana Pavla II. Dar a tajemství o kněžství je možné si přečíst online na portálu www.pastorace.cz.

Autor článku: Ondřej Mléčka, TS ČBK