Synoda o synodalitě - konzultace Božího lidu mezi generálními shromážděními

Dominik Faustus 5.května 2024

277859Po prvním generálním shromáždění Synody byly jednotlivé místní církve požádány o vypracování syntézy odpovědí a reflexí na základní otázku „Jak být synodální církví v misijním poslání?“ Pohledem této otázky bylo nahlíženo na konkrétní témata navržená Generálním sekretariátem Synody. Záměrem bylo nikoli opakovat, ale prohloubit porozumění vybraným oblastem ve světle uvedené otázky.
V litoměřické diecézi biskup Stanislav Přibyl požádal dopisem ze dne 15. března 2024 konkrétní skupiny Božího lidu – kněze, jáhny, řeholnice a řeholníky, a laiky – aby se setkali a metodou „konverzace v Duchu“ reflektovali zadané téma. Diecézní synodální tým poté vypracoval z jednotlivých reflexí syntézu, která byla po přijetí diecézním biskupem zaslána národnímu synodálnímu týmu k dalšímu zpracování. Vypracovaná národní syntéza byla přijata biskupy na plenárním zasedání ČBK dne 24. dubna 2024. 

Syntéza reflexe katolické církve v České republice nad Souhrnnou zprávou XVI. generálního shromáždění Synody (říjen 2023) 
Diecézní syntéza zápisů ze synodních skupin