Synodální setkání trvalých jáhnů Litoměřické diecéze

Dominik Faustus 11.dubna 2024

V úterý 9. dubna 2024 se v prostorách Diecézního soudu v Liberci uskutečnilo na přání otce biskupa Mons. Stanislava Přibyla synodální setkání trvalých jáhnů Litoměřické diecéze. Na samém začátku setkání, telefonicky pozdravil a povzbudil biskup Stanislav své jáhny a poděkoval jim za jejich zájem o prohlubování synodálních impulsů a vyslovil své upřímné přání osobního setkání pouze s trvalými jáhny naší diecéze. 

Setkání bylo zahájeno synodální modlitbou k Duchu Svatému a pak měl každý tři minuty na svůj názor. Následovalo conversazione dello Spiritoa a druhé kolo, kde se každý vyjádřil, co ho oslovilo. Nejvíce se diskutovalo nad kapitolou Jáhni a kněží v synodální církvi, Biskup v církevním společenství a Ženy v životě a poslání církve, ale i nad dalšími kapitolami. Pro některé takové setkání pouze se spolubratry jáhny, bylo poprvé od jejich svěcení a bylo pro všechny velkým povzbuzením a s přáním pokračovat ve společné cestě trvalých jáhnů zde v Litoměřické diecézi.

Setkání byli účastni trvalí jáhni: Pavel Jurák, Petr Jurkulák, Miroslav Kloz, Michael Koudelka, Milan Mordačik, Michal Olekšák, Luděk Téra.

Úterý 9. dubna 2024, Diecézní soud litoměřické diecéze, Liberec

Foto: Milan Mordačik a Michal Olekšák