Telegraficky ze synodu

(jag) 18.října 2012

Telegraficky ze synodu Zpráva České sekce Vatikánského rozhlasu Radio Vaticana.cz ze dne 17. října 2012.

 

Vatikán: V úterý 17. října pokračovala biskupská synoda o nové evangelizaci 13. a 14. všeobecným zasedáním. Mons. Nikola Eterovič, generální sekretář biskupské synody, v úvodu přečetl poselství devadesátiletého čínského biskupa z diecéze Fengxiang. Mons. Lucas Ly Jingfeng strávil dvacet let v komunistickém vězení. Na biskupa byl vysvěcen po svém propuštění roku 1980.

Církevní shromáždění poté vyslovilo svou podporu obyvatelům Haiti, které před dvěma lety postihlo zemětřesení. Synod vyzval k nejenom materiální, nýbrž i duchovní obnově země.

Kardinál Kurt Koch připomněl ekumenický rozměr nové evangelizace. „Výzva nové evangelizace interpeluje univerzální církev a také po nás žádá, abychom pokračovali ve snaze hledat plnou jednotu křesťanů (Homilie Benedikta XVI. při nešporách, baz. sv. Pavla za hradbami, 28. červen 2010), citoval předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů Svatého otce. Koncilní dekret o ekumenismu upozorňuje, že „ rozdělení křesťanů zřejmě odporuje Kristově vůli, je pohoršením světu a poškozuje svatou věc hlásání evangelia všemu stvoření (Unitatis Redintegratio, 1), zdůraznil švýcarský kardinál. Naší útěchou může být kumenismus mučedníků - v nich bl. Jan Pavel II. spatřoval „nejvýznamnější důkaz, že každý prvek rozdělení může být překlenut a překonán v úplném darování se pro věc evangelia (Ut unum sint,1). Zatímco my zde na zemi dosud nezažíváme plnost jednoty, mučedníci v nebeské slávě žijí v dokonalém společenství, řekl kardinál Koch.
Brazilský biskup Mons. Geraldo Lyrio Rocha poukázal na liturgii jako základní zdroj a místo evangelizace. Církev věří tak, jak se modlí: Lex orandi, lex credendi, řekl biskup brazilské diecéze Mariana a vyzdvihl umění správně celebrovat (ars celebrandi) jako nejlepší způsob předávání radostné zvěsti.

Polský kardinál Kazimierz Nycz hovořil o udílení svátosti křtu. I v tradičně katolickém Polsku nastala situace, kdy rodičě nechávají pokřtít své děti, přičemž evidentně nejsou schopni jim předávat víru. Otázkou je, jaký má potom takový křest smysl, uzavřel varšavský arcibiskup.

V případě Albánie nelze hovořit o nové evangelizaci, nýbrž vůbec o prvním hlásání víry. Generace Albánců vyrostly, aniž by cokoliv slyšely o Bohu; také místní muslimové, kteří mají křesťanské kořeny, jsou křesťanskému poselství otevřeni. Mons. Cristoforo PALMIERI ve svém vystoupení nezastíral množství problémů - chudoba, geografické vzdálenosti. Žeň není malá, ale schází horliví, vzdělaní dělníci, schopní přinášet oběti. Teprve teď se seznamujeme s koncilními dokumenty, přeloženými do albánštiny. Nechybí krev mučedníků (čtyřicet beatifikačních kauz čeká na své ukončení při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a svatořečení), ale prázdnotu vytvořenou diktaturou může vyplnit pouze vaše modlitba a podpora, žádal synod biskup z albánského Rrëshen.

Bereme-li do rukou Písmo svaté a čteme je spolu s církví, vrací se člověk do ráje, aby tam chodil s Bohem (Verbum Domini, 87), citoval korejský biskup Mons. Vincent Ri Pyung-ho svatého Ambrože (a Benedikta XVI.) Od začátku svého episkopátu věnuji každé ráno dvě a půl hodiny tomu, abych se zpaměti naučil biblickým čtením denní liturgie, svěřil se biskup jihokorejské diecéze Jeonju. Avšak jak zde zmínil jeden francouzský biskup, navzdory jeho doktorátu z biblistiky mu dveře k Písmu otevřel teprve jeden chudý laik. Protože tyto věci zůstávají skryty před moudrými a chytrými a jsou odhaleny maličkým (srov. Mt 11, 25-26), řekl korejský biskup a uzavřel: Když církev naslouchá Božímu Slovu, měla by je - ony maličké - mít po ruce.

Odpoledne synod naslouchal delegátům bratrských církví. Pravoslavnou církev zastupoval metropolita Hilarion, představitel moskevského patriarchátu. Dále vystoupili baptisté, metodisté a anglikáni. V závěru včerejšího zasedání synodní otcové vyslechli příspěvek bratra Aloise, představeného ekumenické komunity ve francouzském Taizé.

 

Zprávu naleznete zde.