Teologická fakulta v Praze zve na mezinárodní konferenci

Jana Michálková 12.března 2013

Teologická fakulta v Praze zve na mezinárodní konferenciKatolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze zve na mezinárodní konferenci na téma „Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu“, která se koná ve čtvrtek a pátek 4. a 5. dubna 2013 v prostorách školy.

Účast je třeba nahlásit do 28. března 2013 na adresu 2vk@ktf.cuni.cz. Zde také žádejte další informace o konferenci.

 

Mezi historií a Evangeliem.

Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu

 

Mezinárodní konference,  KTF UK v Praze

čtvrtek 4. 4. - pátek 5. 4. 2013, Thákurova 3, Praha 6 Dejvice

 

Církev se v průběhu 20. století musela konfrontovat s mnoha událostmi, které měly zásadnější význam. Sem beze sporu patří II. vatikánský koncil a jeho recepce, jež představuje velmi členitý děj, který převádí církev do třetího milénia. Rozumět dění 2. poloviny 20. století je možné coby historii, která svůj interpretační nástroj ladí též podle Kristova Evangelia.

Konference, která bude probíhat ve dnech 4. a 5. dubna 2013 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bude nejprve zkoumat historické pojetí II. vatikánského koncilu se zřetelem k mezigenerační výměně, která se do recipování koncilu promítá. Padesát let po koncilu žije univerzální církev tématem evangelizace. Konference se proto bude ve svém druhém dni věnovat tématu evangelizace a zkoumat, do jaké míry představuje Evangelium prvek kontinuity života církve v současném světě.

Program i ostatní informace na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-757.html.

ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan