Terezínská tryzna

Jana Michálková 21.května 2013

Terezínská tryznaNa Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně se v neděli 19. května 2013 konala tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Křesťanskou modlitbu zde pronesl probošt litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.

 

Po nástupu čestné stráže a hudby byla tryzna zahájena kladením věnců a kytic. Zúčastněné přivítal ředitel Památníku Terezín Jan Munk, smuteční akci zahájil předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Hlavní projev přednesl prezident České republiky Miloš Zeman, následovala křesťanská modlitba a židovská modlitba. Program tryzny zakončila Lacrymosa a Agnus Dei z Requiem Giuseppe Verdiho v podání Děčínského pěveckého sboru.

Probošt litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. se zde pomodlil za všechny ty, kteří ve zdejších represivních zařízeních zahynuli, a v závěrečné modlitbě „Otče náš poprosil, aby se válečné hrůzy již neopakovaly.

Židovskou modlitbu přednesl - směrem k Jeruzalému - hebrejsky a česky vrchní pražský a zemský rabín Karol Sidon.

Terezínská tryzna je pravidelné setkání k uctění památky lidí, kteří trpěli v době nacistické okupace v terezínském ghettu, policejní věznici pražského gestapa v Malé pevnosti a v koncentračním táboře v Litoměřicích. Koná se každoročně už od konce druhé světové války.

K účasti na akci jsou kromě bývalých zdejších vězňů každoročně zváni ústavní a vládní činitelé České republiky a členové zákonodárných institucí, reprezentanti zastupitelských sborů akreditovaných v ČR, jejichž příslušníci prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích, a zástupci tuzemských i zahraničních martyrologických institucí.

Tryznu sledovalo několik stovek lidí, kteří si po jejím skončení mohli prohlédnout prostory Památníku zdarma.

Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2013 převzala ministryně kultury ČR Alena Hanáková.

 

2013

Křesťanskou modlitbu pronesl probošt litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., foto Karel Pech