Terezínská tryzna 2011

Mgr. Tomáš Rieger - Památník Terezín, ČTK, Jana Michálková 16.května 2011

Terezínská tryzna 2011Na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně se v neděli 15. května 2011 uskutečnila tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Křesťanskou modlitbu zde pronesl probošt litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.

Po nástupu čestné stráže a hudby byla tryzna zahájena kladením věnců a kytic. Ředitel Památníku Terezín Jan Munk poté přivítal zúčastněné, smuteční akci zahájila předsedkyně Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková. Hlavní projev přednesl prezident České republiky Václav Klaus, následovala křesťanská a židovská modlitba. Program tryzny zakončila Lacrymosa a Agnus Dei z Requiem G. Verdiho v podání Děčínského pěveckého sboru.

Prezident Václav Klaus zdůraznil, že i 66 let po skončení války je třeba si připomínat její hrůzy. Je naší povinností chránit historickou pravdu. Je naší povinností chránit demokracii a humanistické ideály, na nichž naše civilizace stojí. Jen tak můžeme zajistit, aby tragédie, kterou si zde každoročně připomínáme, byla už jen strašnou, smutnou a velmi poučnou historií, řekl v projevu.

K účasti na akci jsou kromě bývalých vězňů terezínských represivních zařízení každoročně zváni ústavní a vládní činitelé České republiky a členové zákonodárných institucí, reprezentanti zastupitelských sborů akreditovaných v ČR, příslušníci jejichž zemí Terezínem prošli, a zástupci tuzemských i zahraničních martyrologických institucí.

Tryznu sledovalo několik stovek lidí, kteří si po jejím skončení mohli prohlédnout prostory Památníku zdarma.

Terezínská tryzna je pravidelné setkání k uctění památky lidí, kteří trpěli v době nacistické okupace v terezínském ghettu, policejní věznici pražského gestapa v Malé pevnosti a v koncentračním táboře v Litoměřicích. Koná se každoročně už od konce druhé světové války.

Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Krajským úřadem Ústeckého kraje, Městem Terezín, Federací Židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2011 převzal ministr kultury ČR Jiří Besser.

V loňském roce se Terezínské tryzny zúčastnilo přibližně tisíc osob.