Terezínská tryzna 2012

Jana Michálková 17.května 2012

Terezínská tryzna 2012V neděli 20. května 2012 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín. Křesťanskou modlitbu přednese probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích Jiří Hladík O.Cr.

Po nástupu čestné stráže a hudby bude tryzna v 10 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Po zaznění státní hymny přivítá zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Munk a smuteční akci zahájí předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Hlavní projev přednese předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová, následovat budou křesťanská a židovská modlitba. Program tryzny bude zakončen sborem z 3. dějství opery G. Verdiho Nabucco v podání Děčínského pěveckého sboru.

K účasti na akci jsou kromě bývalých vězňů každoročně zváni ústavní a vládní činitelé České republiky a členové zákonodárných institucí, reprezentanti zastupitelských sborů akreditovaných v ČR ze zemí, jejichž příslušníci prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích, a zástupci tuzemských i zahraničních martyrologických institucí.

Až do skončení tryzny (od rána do cca 11 hodin) je pro veřejnost uzavřena Malá pevnost; otevírací doba v ostatních návštěvnických objektech Památníku Terezín zůstává nezměněna. Po celý tento den se v žádném objektu Památníku Terezín nevybírá vstupné.

(Zdroj: Tomáš Rieger, pracovník vztahů s veřejností, Památník Terezín)

 

Terezínská tryzna 2012, plakát.JPG