Terezínská tryzna 2022

Dominik Faustus 16.května 2022

V neděli 15. května 2022 se od 10 hodin konala Terezínská tryzna. Českou biskupskou konferenci zastoupil generální vikář Mons. Martin Davídek, který položil věnec ČBK na Národním hřbitově v Terezíně. Poté co zazněla hymna ČR v podání sopranistky Jany Červinkové, předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil pronesl hlavní projev. Následovalo slovo pamětnice smutných událostí holokaustu a poté se generální vikář pomodlil za terezínské oběti nacistického režimu. Modlitební část ukončila modlitba vrchního zemského rabína Karola Sidona. Na závěr vystoupil litoměřický pěvecký sbor Modrásci. Kéž se zlo, kterým prošli vězni terezínského koncentračního tábora, již nikdy neopakuje.

Neděle 15. května 2022, Malá pevnost a Národní hřbitov, Terezín

Foto: Dominik Faustus


Foto: Karel Pech