Litoměřický biskup Jan Baxant se účastní zasedání COMECE

Jana Michálková 22.března 2012

Jarního plenárního zasedání COMECE (Komise biskupských konferencí Evropské unie), které se koná v těchto dnech v Bruselu se jako delegát za ČBK účastní litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Přítomno je 23 členů COMECE, hlavní téma zasedání zní „Evropský rok 2012 věnovaný aktivnímu stárnutí a mezigeneračnímu dialogu. Stárnutí je nepochybně výzvou pro celou společnost a všechny generace v Evropě a je jistě tématem mezigenerační solidarity a pro jednotlivé rodiny. Podíl populace EU, která je starší 50 let a více se bude zvyšovat mnohem rychleji, než tomu bylo kdykoli v historii. Tento na jednu stranu  pozitivní jev, který je logickým důsledkem zlepšování zdraví a kvality života, tato demografická změna, zároveň představuje nové výzvy pro EU.

Biskupští delegáti navíc v průběhu zasedání obnoví stálou komisi COMECE volbou nového prezidenta a čtyř více-prezidentů v uzavřeném kruhu v pátek 23. března ráno.  Nově zvolený prezident se pak představí na tiskové konferenci ve 14.30 hodin.