Litoměřický biskup Jan Baxant se účastní zasedání COMECE

Jana Michálková 22.března 2012

Litoměřický biskup Jan Baxant se účastní zasedání COMECEJarního plenárního zasedání COMECE (Komise biskupských konferencí Evropské unie), které se koná v těchto dnech v Bruselu se jako delegát za ČBK účastní litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Přítomno je 23 členů COMECE, hlavní téma zasedání zní „Evropský rok 2012 věnovaný aktivnímu stárnutí a mezigeneračnímu dialogu. Stárnutí je nepochybně výzvou pro celou společnost a všechny generace v Evropě a je jistě tématem mezigenerační solidarity a pro jednotlivé rodiny. Podíl populace EU, která je starší 50let a více se bude zvyšovat mnohem rychleji, než tomu bylo kdykoli v historii. Tento na jednu stranu  pozitivní jev, který je logickým důsledkem zlepšování zdraví a kvality života, tato demografická změna, zároveň představuje nové výzvy pro EU.

Biskupští delegáti navíc v průběhu zasedání obnoví stálou komisi COMECE volbou nového prezidenta a čtyř více-prezidentů v uzavřeném kruhu v pátek 23. března ráno.  Nově zvolený prezident se pak představí na tiskové konferenci ve 14.30 hodin.

 

Zpráva z plenárního zasedání