Testy pro kněze od Cesty 121 dorazily do litoměřické diecéze

Milena Davídková 19.března 2021

Ve čtvrtek 18. března 2021 dorazily do Litoměřic avizované testy na Covid 19, které jsou darem od Cesty 121 pro kněze. Po obdržení daru jej litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal a poté byly testy rozvezeny do jednotlivých vikariátů okrskovým vikářům, kteří je předají kněžím.
Děkujeme Cestě 121 a také všem, kdo ji podporují, aby mohla vykonávat své záslužné poslání.

18. března 2021, Litoměřice, Litvínov, Žatec... 

Foto: Dominik Faustus, Šimon Faustus a Martin Davídek