Text pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016

František Jemelka, tiskové středisko ČBK 15.ledna 2016

Text pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016Ve dnech 18. – 25. ledna 2016 se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Přinášíme aktuální texty, které k této příležitosti sestavila Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. U nás vydala ČBK a ERC.

 

Mottem nadcházejících společných modliteb věřících je citát „Povoláni hlásat mocné skutky Páně (srov. 1P 2,9).

Tentokrát tedy budou věřící spojovat modlitby za to, aby jako křesťané naplňovali poslání hlásat mocné skutky Boží. To nemají jen kněží a kazatelé, ale každý, kdo zakusil něco z Boží dobroty a lásky, má být svědkem v místech, kde žije a pracuje. Hlásání mocných skutků Božích není jen záležitost několika horlivých křesťanů, je to poslání celé církve.

Letošní program připravili věřící z Lotyšska.

Týden modliteb je akce, ke které se připojují křesťané z celého světa.

Více informací naleznete v příloze, kde jsou k dispozici samotné texty.

 

Ke stažení: Text pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016.pdf