Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ondřej Mléčka, tiskové středisko ČBK 3.prosince 2013

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanůVe dnech 18. - 25. ledna 2014 se křesťané na severní polokouli jako obvykle spojí v modlitbě za dar jednoty. Mottem Týdne modliteb bude je věta apoštola Pavla: Je snad Kristus rozdělen? Texty připravili kanadští křesťané.

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů se slaví na severní polokouli každoročně ve dnech 18. - 25. ledna 2013. Tato data navrhl v roce 1908 Paul Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla. Katolická církev si navíc připomíná památku Panny Marie, matky jednoty křesťanů. Na jižní polokouli, kde leden patří do období prázdnin, církve často využívají k oslavě Týdne modliteb jiné dny, např. kolem Letnic, jež mají pro jednotu církve také symbolický význam.

Mottem letošního Týdne modliteb jsou slova apoštola Pavla: Je snad Kristus rozdělen? (1Kor 1,13).

Važme si toho, že proti minulosti zaznamenáváme posun k lepšímu a chraňme každý pokrok ve vzájemné důvěře, komentují aktuální stav ekumenického dialogu autoři české přemluvy k modlitebním textům, nicméně, jak chce naše lidství stále kráčet svou cestou, tak často si musíme uvědomovat, že v naplňování Kristova příkazu nejsme a nebudeme u konce. (...) Jako je Kristova celost bytostná, eschatologická a nadčasová, tak má být zakotveno i naše společenství. Ve kterém více než naše lidství, naše sklony a projevy náklonnosti a přízně, je pro nás vědomí, že tvoříme společenství Kristova lidu, jehož síla je v zásadách Božího pořádku a království.

Texty naleznete v příloze: Týden modliteb za jednotu křesťanů 2014.pdf