Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013

František Jemelka, redaktor tiskového střediska ČBK 5.prosince 2012

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013Ve dnech 18. - 25. ledna 2013 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Již nyní zveřejňujeme všechny potřebné texty i související informace. Nejdůležitější z nich naleznete níže, kompletní materiál je potom ke stažení v příloze.

 

Tradičním termínem Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou na severní polokouli dny 18. - 25. ledna. Tato data navrhl v r. 1908 Paul Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla, a tato doba tak má symbolický význam. Na jižní polokouli, kde leden patří do období prázdnin, využívají církve k oslavě týdne modliteb jiné dny, např. kolem Letnic (jak zněl návrh Hnutí pro víru a řád v r. 1926), jež mají pro jednotu církve také symbolický význam.

 

Biblický text, ze kterého se bude počátkem příštího roku vycházet:

„Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky? Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

(Mi 6,6-8)

 

Příloha: tyden modliteb za jednotu krestanu 2013.pdf