Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2018

Jana Michálková 29.listopadu 2017

 Ve dnech 18. až 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Texty je možné použít při ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible nebo v soukromé modlitbě.

Celou zprávu najdete zde.

Zdroj: tiskové středisko ČBK

 

Modlitby za jednotu křesťanů: ke stažení zde.