Tradiční pouť Lužických Srbů v netradičním čase

Milena Davídková 19.srpna 2023

Letošní pouť se uskutečnila 16. srpna, čtrnáct dnů po obvyklém termínu. Bylo to dáno tím, že v té době právě probíhalo setkání mládeže se Svatým otcem v Lisabonu, jehož se účastnila osmdesátka mladých spolu s kaplanem.
Přesto jich desítka připutovala na svátek Nanebevzetí Panny Marie do Bohosudova. Společně jsme oslavili slavnost Panny Marie v basilice včetně nešpor ve vodní kapli. Na druhý den se basilika naplnila dalšími poutníky. Dá se říci, že nebylo volného místa. Byly zaplněny i boční kaple Poutníků bylo více jak 400 od batolat po seniory.
Hlavním celebrantem byl Florian Mross. Spolu s ním celebrovali i další čtyři kněží z Lužice. Naše společenství u oltáře zastupovali R. D. Christopfer Cantzen a jáhen Jiří Breu.
Ve čtvrtek ráno se pěší poutníci vydají na cestu domů.
Pouť do Bohosudova konají Srbové z Lužice již více jak 500 let. Doufejme, že tomuto poutnímu místu zachovají věrnost i v budoucnu.
Mgr. Jiří Breu 
16. srpna 2023, Bohosudov

Foto: archiv farnosti