Tradiční růžencová pouť na Květnově

Dominik Faustus 13.října 2021

V sobotu 9. října 2021 se na poutním místě Květnov v Krušných horách uskutečnila tradiční podzimní růžencová pouť. Modlitební procesí s modlitbou růžence, kterou vedl litvínovský děkan J.M. Grzegorz Czerny, putovalo od kříže na návsi v Květnově do kostela Navštívení Panny Marie, stojícím nedaleko obce. V 10:30 hodin následovala mše svatá za účasti dalších kněží, jejímž hlavním celebrantem byl farní vikář z Mariánských Radčic R.D. Christopher Cantzen, který na konci bohoslužby uděloval přítomným novokněžské požehnání.

Sobota 9. října 2021, kostel Navštívení Panny Marie, Květnov

Foto: Jiří Vopálenský