Tradiční žehnání motocyklů v Dolním Ročově

Dominik Faustus 21.července 2018
V sobotu 21. července 2018 se od 13.30 hodin v Dolním Ročově konalo tradiční žehnání motocyklů, které začalo v dolnoročovském poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie bohoslužbou slova. V letošním roce zastoupil místního duchovního správce kanovníka a lounského děkana Wernera Horáka, který toto žehnání tradičně provádí, generální vikář Mons. Martin Davídek. Bohoslužby se účastnilo okolo dvou stovek motorkářů, kterým pak po bohoslužbě slova před kostelem generální vikář požehnal stroje. Podobná žehnání motocyklů či jiných dopravních prostředků nejsou v litoměřické diecézi výjimečná a řada kněží je, s použitím Benedikcionálu vydaného Českou biskupskou konferencí, když o ně vlastníci motocyklů požádají, pravidelně koná. 


Tradiční žehnání motocyklů, 21. července 2018, Dolní Ročov

Foto: Dominik Faustus