Třetí Světový den prarodičů a seniorů je 23. července 2023

Milena Davídková 19.července 2023

247910„Vám, mladým, kteří se připravujete na odjezd do Lisabonu nebo kteří zažijete Světový den mládeže ve svém bydlišti, bych rád řekl: Než vyrazíte, jděte navštívit své prarodiče, navštivte osamělého, staršího člověka!“ Výzvou k mladým se obrací papež František ve svém poselství k III. Světovému dni prarodičů a seniorů, který se uskuteční v neděli 23. července 2023. Český překlad poselství i modlitby je níže v článku.

Jen několik dní před zahájením dnů mládeže v Lisabonu bude pohled církve a papeže Františka upřen právě na staré a zralé. Letos hlava katolické církve zvolila motto ze sv. Lukáše: „Jeho milosrdenství je od věků na věky.“ (Lk 1,50)

„Církev i společnost je potřebují, protože svěřují přítomnosti minulost, která je potřebná k budování budoucnosti. Važme si jich, nezbavujme se ani jejich společnosti, ani je nezbavujme té naší. Kéž nikdy nedopustíme, aby staří lidé byli odvrženi!“ „Pán si …především přeje, abychom starší lidi neopouštěli a neodstrkovali na okraj života, jak se to v naší době až příliš často tragicky děje„, uvádí v Pastýřském listu papež František.

Materiály ke stažení k oslavám jsou na webu rodiny.cz.

Papež v roce 2022 u příležitosti první mezinárodní konference o pastoraci seniorů nazvané „Bohatství mnoha let života“ uvádí: „…stáří není čas na odpočinek, ale šance na nové poslání ve světě“. Jsme zváni prožít ve farnostech oslavu svátku prarodičů a seniorů, aby se nikdo cítit osamocený a zbytečný.

Apoštolská penitenciárie v souvislosti se Světovým dnem prarodičů a seniorů, který papež František ustanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci, nabízí příležitost k získání plnomocných odpustků, více zde.

MODLITBA K III. SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 2023

Český překlad poselství Svatého otce ke dni prarodičů ke stažení

Zdroj: cirkev.cz