Tři králové dorazili i na litoměřické biskupství

Dominik Faustus 6.ledna 2022

Ve čtvrtek 6. ledna 2022 přišli tři králové také na litoměřické biskupství. Nejdříve navštívili litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a potom i budovu diecézní kurie a další objekty. Malí koledníčci v kostýmech tří králů jsou vedeni pracovníky Charity Česká republika, která pořádá Tříkrálovou sbírku. Při návštěvě litoměřického biskupství tři králové nejen označili dveře tradičním K+M+B 2022, ale také rozdali cukříky a obrázky, přičemž zazpívali svou koledu: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…“. Ať všude tam kam letos koledníčci přijdou, najdou otevřená srdce a Boží požehnání ať spočine na všech, kteří je k sobě přijmou, neboť Bůh miluje štědré dárce.

Čtvrtek 6. ledna 2022, biskupská rezidence a budova diecézní kurie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus