Tři králové koledovali i na biskupské rezidenci a na kurii

Edith Kroupová 5.ledna 2011

Tři králové koledovali i na biskupské rezidenci a na kuriiTři králové zavítali také do rezidence litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta.

Již třetím dnem probíhá v litoměřické diecézi Tříkrálová sbírka. Včera 4. ledna 2011 koledovali Tři králové také u biskupa Jana Baxanta, který je přivítal ve své rezidenci. Koledy se zde ujali koledníci z Polska, kteří do litoměřické diecéze přijeli z diecéze Legnice. Po té navštívili také biskupskou kurii a dále pokračovali do nedalekých Třebenic, kde rovněž koledovali.

V odpoledních hodinách potěšili také klienty a pracovníky Hospicu sv. Štěpána, kde zahráli a zazpívali hned několik koled najednou. Podobně i předchozí den vystoupili v Domově na Dómském pahorku. Téměř hodinu zde bavili všechny přítomné polskými koledami. Dnes jsme se již s polskými koledníky rozloučili. Odměnou pro ně bude výlet do Prahy.

 

Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).


Novinkou Tříkrálové sbírky 2011 jsou vlastní stránky na síti Facebook. Podrobnější informace na www.trikralovasbirka.cz.