Tři králové navštívili Dómský pahorek v Litoměřicích

Dominik Faustus 6.ledna 2023

V pátek 6. ledna 2023 vinšovali štěstí a zdraví tři králové litoměřickému biskupovi Mons. Janu Baxantovi a zaměstnancům biskupské kurie na Dómském náměstí v Litoměřicích. Vysloužili si za to štědrou koledu, kterou si pro Tříkrálovou sbírku odnesli v kasičce označené logem Charity Česká republika. V doprovodu ředitelky Diecézní Charity Litoměřice Mgr. Karolíny Wankovské nejdříve navštívili biskupskou rezidenci, kde je obdaroval a pohostil otec biskup Jan Baxant, poté zavítali na úřad litoměřického biskupství. Koledu pro tři krále střádali zaměstnanci biskupství do kasičky umístěné v recepci úřadu a také letos se jednalo o částku několika tisíc korun.

Pátek 6. ledna 2023, Dómský pahorek, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus