Tři králové navštívili litoměřické biskupství

Dominik Faustus 4.ledna 2019
V pátek 4. ledna 2019, v den svátku sv. Anděly z Foligna, navštívili Tři králové litoměřické biskupství se sbírkou organizovanou Charitou ČR. Doprovodem jim byla paní ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková a marketingová manažerka Eva Hadašová. Tři králové, jako každoročně, začali svou koledu v biskupské kurii, kde se setkali s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem a kde jim zaměstnanci předali svůj příspěvek do sbírky ze společné výběrčí kasičky. Návštěvu biskupství poté ukončili po setkání s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem v jeho rezidenci.


4. ledna 2019, biskupská kurie a rezidence, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus