Tři králové prošli litoměřickým biskupstvím

Milena Davídková 5.ledna 2018

V předvečer slavnosti Zjevení Páně 5. ledna 2018 prošly děti představující Tři krále litoměřickým biskupstvím se sbírkou, kterou provádí Charita ČR. Tři králové začali koledovat na biskupské kurii, kde je přivítal generální vikář Mons. Martin Davídek, poté navštívili bydliště probošta svatoštěpánské kapituly a svou koledu zakončili u litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

5. ledna 2018, Biskupství litoměřické, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus