Tři nové zvony v kostele sv. Bartoloměje v Bakově nad Jizerou

Dominik Faustus 24.srpna 2021

V neděli 22. srpna 2021 se v kostele sv. Bartoloměje v Bakově nad Jizerou konala slavnostní poutní mše svatá k poctě patrona kostela. Na slavnost připutovali mnozí poutníci i ze vzdálených míst. Při této příležitosti byly požehnány tři nové zvony, které brzy zazní z kostelní věže. Zvony, které nesou jména Maria, Jan Pavel II. a Faustyna Kowalska, požehnal hlavní celebrant, jímž byl biskup z polské Svídnice Mons. Marek Mendyk a duchovní správce farnosti R.D. Jiří Veith. Bohoslužby se zúčastnil také generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a R.D. Zdeněk Veith. Po slavnosti byli přítomní hosté pozváni na malé občerstvení. Pána prosme, aby tyto zvony nikdy nemusely oznamovat neštěstí a pohromy, ale stále nás ujišťovaly o Boží ochraně.

Neděle 22. srpna 2021, kostel sv. Bartoloměje, Bakov nad Jizerou

Foto: Dominik Faustus, Martin Davídek