Tříkrálová sbírka 2010 v litoměřické diecézi

Jana Michálková 4.února 2010

Tříkrálová sbírka 2010 v litoměřické diecéziLoňský rekord padl. Koledníci Tříkrálové sbírky 2010 letos v litoměřické diecézi vykoledovali téměř 1 082 000 korun. To je o více než 72 000 korun vyšší částka než v loňském roce. Všem dárcům děkujeme!

Nejštědřejší byli dárci z farnosti Liběšice u Žatce (122 006 Kč), dále z farností Srbská Kamenice (91 500 Kč), Podbořany (39 347 Kč) nebo Mnichovo Hradiště (31 962 Kč). Koledníci Oblastní charity Sobotka vybrali do kasiček 96 484 Kč, Oblastní charity Most 82 887 Kč, Oblastní charity Liberec 76 817 Kč nebo například Farní charity Mladá Boleslav 58 641 Kč. „Do Tříkrálové sbírky, kterou organizovala Diecézní charita Litoměřice v obcích v okolí Litoměřic, se letos zapojilo přes devadesát koledníků, kteří celkem vykoledovali 111 975 korun. Na této částce se zároveň podíleli koledníci z farností Kadaň (20 000 Kč) a Maštov (4 000 Kč), za což jim upřímně děkujeme, řekla pracovnice Diecézní charity Litoměřice Edith Kroupová.

Přehled všech vykoledovaných částek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je uveden na http://www.dchltm.cz/tks/tks2010-vysledky.php 

„Rok od roku zvyšující se výtěžek Tříkrálové sbírky svědčí o tom, že snaha dostat Tříkrálovou sbírku do povědomí lidí jako sbírku skutečně věrohodnou a prospěšnou se nám daří. Výtěžek Tříkrálové sbírky putuje například na děti ze sociálně znevýhodněných rodin, seniory, zdravotně postižené spoluobčany atd., a to jak u nás, tak v zahraničí, poukázala Kroupová. 

Do Tříkrálové sbírky, kterou každoročně organizuje Charita Česká republika (letos podesáté), se aktivně zapojila jak Diecézní charita Litoměřice, tak ostatní oblastní a farní farity včetně jednotlivých farností. Pomáhaly stovky ochotných dobrovolníků včetně skupinky polských koledníků. „Podstatnou část dobrovolníků tvořili žáci základních škol, kteří ve skupinkách koledovali v ulicích měst a obcí a navštěvovali nejrůznější zařízení. Umožnili tak jednoduchou cestou přispět na pomoc lidem, kteří naši pomoc skutečně potřebují, řekla Edith Kroupová. Jak dodala, ani koledníci však nepřišli zkrátka. „Na Diecézní charitě v Litoměřicích, odkud vyráželi do ulic a kde se také scházeli po často náročném koledování, na ně vždy čekalo malé občerstvení. Každý koledník rovněž obdržel malou pozornost v podobě dárkového balíčku, ve kterém jsme nezapomněli ani na mlsné jazýčky dětí, uvedla.