Tříkrálová sbírka 2015

Jana Michálková; s využitím zprávy Edith Kroupové, DCH Litoměřice 8.ledna 2015

Tříkrálová sbírka 2015Tříkráloví koledníci vyšli do ulic. Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl v litoměřické diecézi slavnostně zahájen v pondělí 5. ledna 2015, kdy koledníkům požehnal biskup Jan Baxant.

 

O slavnosti Tří Králů (6. ledna) zavítala jedna ze skupinek do areálu Dómského pahorku, kde se mj. nachází sídlo diecézního biskupa a úřad Biskupství litoměřického. Malí koledníci v doprovodu ředitelky Diecézní charity Litoměřice Růženy Kavkové navštívili nejprve biskupskou rezidenci, kde je obdaroval biskup Jan Baxant, poté koledovali i na biskupské kurii. Zde jim koledu po celý rok střádají zaměstnanci biskupství do kasičky umístěné v pokladně úřadu. Každoročně se jedná o částku ve výši několika tisíc korun.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v rámci České republiky, pořádá ji Charita ČR. Sbírka pomáhá lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným už 15 let. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány, desetina výnosu pak pomáhá v zahraničí (více o využití sbírky na www.trikralovasbirka.cz).

Charity a farnosti litoměřické diecéze podporují z prostředků Tříkrálové sbírky řadu projektů a aktivit. Tyto záměry jsou zveřejněny na stránkách Diecézní charity Litoměřice www.dchltm.cz v sekci „Tříkrálová sbírka - „Kde Tříkrálová sbírka pomáhá. V loňském roce se během Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi vykoledovalo 1.870.840 Kč. Z jejího výtěžku byly podpořeny např. domovy pro matky s dětmi, zařízení pro seniory, zdravotně postižené děti, nízkoprahové kluby apod.

 

Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 27 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.).

Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777).

 

2015

Koledování na biskupské kurii. S koledníky se tu setkali a koledu jim předali zaměstnanci biskupství. Foto Jana Michálková