Tříkrálová sbírka 2017

Jana Michálková 30.prosince 2016

V první polovině ledna bude v České republice probíhat Tříkrálová sbírka. Biskup Jan Baxant tříkrálovým koledníkům požehná v úterý 3. ledna v Litoměřicích.

17670

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v rámci České republiky, pořádá ji Charita ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků (většinou z řad dětí a mládeže) a dalších dobrovolníků. Každá tato sbírka má své poslání a cíl - obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2017 je pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány, desetina výnosu pak jde na pomoc v zahraničí. (Více o využití sbírky na www.trikralovasbirka.cz.)

Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše. Koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Tříkrálovou sbírkou Charita ČR vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru, ale rovněž chce oslovit širokou veřejnost a tím šířit sociální cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi u nás i v zahraničí.

Více informací na webu Diecézní charity Litoměřice.

Zdroj: www.dchltm.cz