Tříkrálová sbírka 2018 v diecézi byla úspěšná

Jana Michálková 30.ledna 2018

Známe konečný výsledek Tříkrálové sbírky. V litoměřické diecézi koledníci do tříkrálových pokladniček vybrali celkem 2.901.608 korun.

Do sbírky se letos v rámci diecéze zapojilo 24 různých charit a farností, díky nimž se podařilo vykoledovat o více než půl milionu vyšší částku než v předešlém roce (TS 2017: 2.349.405 korun). Celkem 940 pokladniček plnili koledníci v průběhu prvních čtrnácti dnů roku 2018.

„Všem dárcům i koledníků a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky patří náš veliký dík a obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení by se tato akce nikdy nemohla uskutečnit,“ děkuje Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Letošní koleda pomůže zde: záměry Tříkrálové sbírky 2018.


(S využitím tiskové zprávy Edith Vlčkové, PR pracovnice Diecézní charity Litoměřice)