Tříkrálová sbírka úspěšně pokračuje

Dominik Faustus 9.ledna 2023

Také v litoměřické diecézi jsou vidět na mnoha místech “Tři králové”, kteří pod vedením Charity ČR konají tříkrálovou sbírku. Ať Bůh odplatí štědrým dárcům podle svého dobrodiní.

Litoměřice

Foto: archiv Charity ČR


Jiříkov

Foto: archiv ŘKF Jiříkov


Travčice

Foto: Marie Mazancová