Tříkrálové koledování na biskupské kurii

Jana Michálková 6.ledna 2014

Tříkrálové koledování na biskupské kuriiŠtěstí a zdraví vinšovali dnes, v pondělí 6. ledna 2014, tři králové litoměřickému biskupovi Mons. Janu Baxantovi i zaměstnancům biskupské kurie na Dómském náměstí v Litoměřicích. Oplátkou si v tříkrálové kasičce označené logem Charity Česká republika odnesli štědrou koledu.

 

Už čtyři dny můžeme potkávat v ulicích obcí a měst v litoměřické diecézi skupinky tříkrálových koledníků. Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl v litoměřické diecézi slavnostně zahájen v pátek 3. ledna, kdy koledníkům požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Areál Dómského pahorku, kde se nachází sídlo diecézního biskupa i úřad Biskupství litoměřického, procházeli tříkráloví koledníci v den svátku Tří králů (slavnost Zjevení Páně). Skupinka dětí z litoměřické základní školy (ulice Ladova) navštívila nejprve biskupskou rezidenci, kde je obdaroval biskup Jan Baxant, poté zavítala na úřad Biskupství litoměřického. Stejně jako každým rokem si také odtud odnášeli malí koledníci štědrou koledu. Tu jim zaměstnanci biskupství střádají po celý rok do kasičky umístěné v pokladně úřadu. Každoročně se jedná o částku ve výši několika tisíc korun.

 

Výtěžek letošní sbírky bude použit na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v Mongolsku, na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory, na podporu handicapovaných dětí na školách, dětí ze sociálně slabých rodin a azylových domů nebo na pomoc dalších potřebným v rámci litoměřické diecéze. Vzhledem k tomu, že si každý může určit vlastní záměr, na který 65 % z celkového výtěžku použije, koledují například některé školy na vzdělávací pomůcky pro své handicapované žáky.

Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.).

Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777).

 

V loňském roce se během Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi vykoledovalo téměř jeden a půl milionu korun, v roce 2011 a 2012 se částka pohybovala kolem jednoho milionu dvou set tisíc korun.

 

2014-01-06

Koledování na biskupské kurii. S koledníky se tu setkali a koledu jim předali zaměstnanci biskupství. Foto Jana Michálková