Tříkrálové žehnání vody, kadidla a křídy v litoměřické diecézi

Milena Davídková 6.ledna 2020

V řadě farností litoměřické diecéze se konalo v neděli 5. ledna 2020 žehnání vody, kadidla a křídy ze slavnosti Zjevení páně (lidově Tří králů). Pokropení vodou požehnanou o slavnosti Zjevení Páně navazuje na starobylé liturgické texty připomínající Janův křest pokání, při němž Kristus sestoupil do Jordánu a „prameny vod byly posvěceny“. Požehnanou křídou označují věřící svá obydlí znamením kříže, popřípadě třemi křížky a začátečními písmeny tradovaných jmen tří mudrců (králů), chápanými též jako přání a prosba: Kristus ať žehná tomuto příbytku (Christus mansionem benedicat). Generální vikář Mons. Martin Davídek navštívil tuto neděli dopoledne farní společenství v Libochovicích a v Třebenicích a požehnal vodu, kadidlo a křídy, aby jimi mohli věřící označit své příbytky. Podobně tomu bylo i v dalších farnostech, kde místní duchovní správci vykonávali tato žehnání také.

5. ledna 2020, Libochovice, Třebenice

Foto: archiv farností Libochovice a Třebenice