Tříkráloví koledníci ve farním obvodu Srbská Kamenice

Milena Davídková 8.ledna 2024

Ve farním obvodu Srbská Kamenice chodí také tříkráloví koledníci, kteří konají sbírku Charity. Fotografie, o které se s námi farnost podělila, pocházejí z Mařenic, Veselého u Děčína, Dolního Prysku a dalších míst. Ať Bůh odplatí všem, kdo mají štědré srdce.

Farnost Srbská Kamenice

Foto: Marcel Hrubý