Tříkrálový koncert Farní charity na závěr Tříkrálové sbírky

Milena Davídková 14.ledna 2018

V pátek 12. ledna 2018 proběhl v sále domova důchodců spravovaného Farní charitou v Litoměřicích Tříkrálový koncert, který zakončil období letošní Tříkrálové sbírkyMezi pozvanými hosty byl také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, generální vikář Mons. Martin Davídek, prezident Diecézní charity J.M. Józef Szeliga, místostarosta ing. Pavel Grund, ředitelka Diecézní charity Růžena Kafková a řada dalších významných hostů. Koncert připravila litoměřická Základní umělecká škola.
Seniorům zahráli a zazpívali postupně žáci: Lota Příhodová, Kristýna Kirschnerová, Tereza Fronková, Kateřina Chalupová, Anna Pluhařová, Kateřina Szaffnerová, Eliška Melicharová, Jana Neužilová, Tereza Lončáková, Eliška Fouknerová, Šimon Fröhlich, Markéta Minářová, Markéta Černá, Marie Puldová, Sára Korábová, Anežka Landová j.h., Jakub Hanč, Michal Žáček, Kristýna Horáková a Jana Antolčíková. Žáky ZUŠ hudebně doprovázeli: M. Landová, J. Červinková, S. Pallasová, I. Krmíčková, Jana Šillerová, D. Chyňavová, J. Neužil, J. Neužilová, P. Šimberský, H. Přeučilová, M. Roček, MgA. Hana Turková a J. Antolčíková.

12. ledna 2018, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus