Tříkrálový koncert na Dómském pahorku

Dominik Faustus 11.ledna 2020
V pátek 10. ledna 2020 v 17 hodin se v rámci Tříkrálové sbírky 2020 v prostorech Domova na Dómském pahorku konal 5. Tříkrálový koncert, na němž se svým hudebním programem vystoupili žáci Základní umělecké školy Litoměřice. Akce byla realizována pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, starosty města Litoměřice pana Mgr. Ladislava Chlupáče a ředitelky ZUŠ Mgr. Dominiky Valeškové. Ti se také slavnostního večera osobně účastnili.   


Pátek 10. ledna 2020, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus