Tříkrálový koncert pro Charitu Lovosice

Dominik Faustus 6.ledna 2023

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 se od 17 hodin konal v kostele sv. Václava v Lovosicích 3. ročník Tříkrálového koncertu pro Charitu Lovosice. Vystoupili při něm sbory: Školáček, který vede Mgr. Lenka Černí Joachimsthalerová a Mgr. Zuzana Sudová; dále sbory Koťátka a Koťata, které vedou Mgr. Andrea Červenková, Mgr. Lucie Haklová a Mgr. Jitka Hellerová. Vystoupil také sbor Tutti pazzi, který vede Bc. Josefína Štěpánová, DiS. a Jana Suchanová. Pěvecký sbor lovosických pedagogů, který vystoupil v závěru programu vede Mgr. Markéta Stará, Mgr. Andrea Červenková a Mgr. Lucie Haklová. Na začátku koncertu přivítal v kostele pan Petr Urban, duchovní slovo pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek a účastníky Tříkrálového koncertu pozdravil i starosta Lovosic Ing. Vojtěch Krejčí. Po skončení koncertu ředitelka Charity Lovosice Mgr. Alena Maternová všem přítomným poděkovala za jejich štědrost. Poděkování patří také Římskokatolické farnosti Lovosice, Ing. Petru Drašnarovi, Ph.D., Martinu Brůžovi a Technickým službám města Lovosice. Všem, kteří pomáhají při Tříkrálové sbírce patří dík.

Čtvrtek 5. prosince 2023, kostel sv. Václava, Lovosice

Foto: Martin Davídek