Tříkrálový koncert v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích

Dominik Faustus 14.ledna 2023

V pátek 13. ledna 2023 se od 17 hodin konal v Domově na Dómském pahorku, který vede Charita Litoměřice, Tříkrálový koncert. Vystoupili při něm žáci Základní umělecké školy Litoměřice. Charita Litoměřice pozvala mj. také litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, který pronesl zahajovací řeč, generálního vikáře Mons. Martina Davídka a starostu Litoměřic Ing. Radka Löwyho. Letošní Tříkrálová sbírka jde do finále a brzy již budou známy výsledky sbírky, přičemž důležitější než počet vybraných peněz je, že lidé přijímali tříkrálové koledníky jako ty, kteří přinášejí požehnání od toho, který se narodil v Betlémě a jemuž se jdou poklonit. Všem, kteří se zapojili, patří Boží požehnání.

Pátek 13. ledna 2023, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus