Tříkrálový průvod v Mnichově Hradišti

Dominik Faustus 9.ledna 2023

V neděli 8. ledna, při společné bohoslužbě v děkanském kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti, oslavili místní farníci svátek Křtu Páně a odpoledne si ještě připomněli slavnost Zjevení Páně tradičním průvodem Tří králů. Poté co účinkující připravili ve farní "kočárovně" průvod s ministranty, hudbou a třemi králi na velbloudu Bakovi a konících, vyrazil na náměstí, kde již čekal početný zástup zdejších občanů a dětí, kteří se těšili na příjezd Kašpara, Melichara a Baltazara. Poté co Králové všechny uvítali a povinšovali hojnost Božího požehnání všem účastníkům a celému městu, směřoval celý zástup zpět na farní zahradu, kde se přítomní naposledy poklonili Jezulátku u živého betléma. Pro účastníky bylo připraveno pohoštění, zazpívali si tradiční koledy a již nyní se těší na další milé společné akce pro širokou veřejnost na hradišťské faře, která je místem společného setkávání pro farníky a všechny, kteří chtějí vytvářet milé sousedské a přátelské vztahy na základě zdravých křesťanských hodnot.

Neděle 8. ledna 2023, Mnichovo Hradiště

Foto: Dominik Horvath