Tubus s dokumenty byl vrácen do kostela v Levíně

Jana Michálková 8.září 2011

Tubus s dokumenty byl vrácen do kostela v LevíněDo věžičky kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně na Litoměřicku se vrátil tubus s historickými dokumenty. Nový tubus byl ve čtvrtek 8. září 2011 zaletován a ve 14 hodin vrácen na původní místo. Tím byla dokončena první etapa prací opravy střechy.

„Nový tubus obsahuje dokumenty, které byly nalezeny v původním tubusu, nově pak novinové výstřižky o předchozích opravách kostela od duchovního správce farnosti R.D. Jaroslava Stříže, nově vytvořený seznam všech kněží, kteří v levínské farnosti působili od roku 1622 do současnosti, novinové výstřižky o současné opravě (články o nálezu tubusu a opravě sanktusky kostela v Levíně, které byly v minulých dnech zveřejněny), dále pamětní záznam o provedené opravě, do něhož byla ještě dnes (8. 9. 2011) včleněna informace o finančním daru rodiny z Levínských Petrovic, která se na základě zveřejněných článků v novinách rozhodla věnovat finanční dar ve výši 10 000 Kč na opravu zvonu kostela a zvonového zavěšení, sdělil archivář Biskupství litoměřického Martin Barus. Obec Levín dodala do tubusu fotografie současné obce.

 

Kostel Povýšení sv. Kříže v Levíně vlastní Římskokatolická farnost Levín. Po několikaletých pokusech uspěla s dotační žádostí z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011. Díky tomu mohla být letos v létě zahájena první etapa prací opravy střechy kostela, která je v havarijním stavu.

První etapa zahrnovala rekonstrukci sanktusky kostela, především opravu dřevěných prvků, vyčištění prostoru báně a opláštění hliníkovým plechem. Původní, zkorodovaný tubus byl nahrazen novým, z hliníkového plechu.

Akce „Obnova havarijního stavu střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně - I. etapa byla zahájena 22. července 2011.  Práce provedla firma Klempířství - Pokrývačství - Tesařství Martina Andráše ze Žitenic.

Náklady na první etapu jsou zajištěny ze dvou zdrojů, a to z výše zmíněné dotace Ústeckého kraje ve výši 320 000 Kč, dále pak příspěvkem farnosti ve výši 138 000 Kč.

 

„Při obnově sanktusky byl sejmut zvon, který je ve špatném technickém stavu.  S jeho opravou jsme nepočítali, avšak rádi bychom tento zvon při celkové obnově střechy vrátili do původního stavu. Podle cenové nabídky mistra zvonaře činí náklad na celkovou obnovu zvonu a zvonového zavěšení 30 000 korun, informoval stavební technik litoměřického vikariátu Luděk Záhejský.

Částka 30 000 korun je však v tuto chvíli nad finanční možnosti levínské farnosti. Některé deníky tak zveřejnily prosbu, zda by mohla pomoci veřejnost - dobrovolní dárci, firmy či jednotlivci, kterým není osud této památky lhostejný.

Na tuto výzvu zareagoval řemeslník z Levínských Petrovic, který se rozhodl jménem své rodiny darovat na opravu zvonu a jeho zavěšení částku 10 000 korun! A kromě něj i místní obecní úřad. Starosta Levína přislíbil pomoc s tím, že poskytnutí finančního daru na opravu zvonu a jeho zavěšení projedná zastupitelstvo obce a to také rozhodne o výši daru.

Celkovou částku na obnovu zvonu a zvonového zavěšení však tyto dary stále ještě nepokrývají. Pokud by chtěli pomoci i další dobrovolní dárci, obrátit se mohou přímo na stavebního technika litoměřického vikariátu Ing. Luďka Záhejského, který jim poskytne bližší informace (tel. 416 707 563, zahejsky@dltm.cz).