Tubus z kostela v Levíně obsahoval unikátní historické dokumenty

Jana Michálková 1.září 2011

Tubus z kostela v Levíně obsahoval unikátní historické dokumentyTubus obsahující unikátní záznamy z roku 1854, pamětní zápis, dobová periodika a fotografie z roku 1936 objevili řemeslníci, kteří minulý měsíc opravovali střechu kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně na Litoměřicku.

 

Nalezený tubus byl do vrcholku věže kostela umístěn v roce 1936 tehdejším řídícím učitelem české levínské školy Karlem Kosobudem. Ten do něj vedle fotografie z tehdejší opravy, zápisu o provedení této opravy a množství dobových periodik vložil i pamětní zápis, v němž optimisticky vzhlíží k moderní době a tvrdí, že by se chtěl „dočkati všeho toho, co člověk může svým rozumem dosáhnouti a udělati si rozdíl z Vaší doby. Ze starších dokumentů se zachovaly pouze unikátní záznamy z roku 1854, související s požárem v Levíně a následnou opravou tamního kostela. „Zda tubus ještě před rokem 1936 obsahoval nějaké jiné písemnosti, které mohly být z různých, například nacionálních pohnutek vyjmuty, zůstává nevyřešenou otázkou, říká archivář Biskupství litoměřického Mgr. Martin Barus.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Levíně vlastní Římskokatolická farnost Levín. Po několikaletých pokusech uspěla s dotační žádostí z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011. Díky tomu mohla být letos v létě zahájena první etapa prací opravy střechy kostela, která je v havarijním stavu.

„První etapa se věnuje rekonstrukci sanktusky kostela, především opravě dřevěných prvků, a vyčištění prostoru báně. Po dokončení oprav bude celá sanktuska opláštěna hliníkovým plechem světle šedé barvy, sdělil stavební technik litoměřického vikariátu Ing. Luděk Záhejský. Tubus byl podle jeho slov značně zkorodovaný, bude tudíž nahrazen novým, z hliníkového plechu.

Nový tubus bude vložen do sanktusky, tj. věžičky kostela, ve čtvrtek 8. září 2011 ve 14 hodin. Obsahovat bude jednak dokumenty uložené v původním tubusu, jednak nový pamětní zápis, dokumenty od současného duchovního správce farnosti R.D. Jaroslava Stříže a nově sestavený soupis všech kněží, kteří ve farnosti Levín působili od roku 1622 do současnosti. Některé soudobé dokumenty by měla dodat obec Levín.

Akce „Obnova havarijního stavu střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně - I. etapa byla zahájena 22. července 2011.  Práce provádí firma Klempířství - Pokrývačství - Tesařství Martina Andráše ze Žitenic. V těchto dnech jsou práce dokončovány.

Náklady na první etapu jsou zajištěny ze dvou zdrojů, a to z výše zmíněné dotace Ústeckého kraje ve výši 320 000 Kč, dále pak příspěvkem farnosti ve výši 138 000 Kč.

„Při obnově sanktusky byl sejmut zvon, který je ve špatném technickém stavu.  S jeho opravou jsme nepočítali, avšak rádi bychom tento zvon při celkové obnově střechy vrátili do původního stavu. Podle cenové nabídky mistra zvonaře činí náklad na celkovou obnovu zvonu a zvonového zavěšení 30 000 korun, říká Záhejský.

Částka 30 000 korun je však v tuto chvíli nad finanční možnosti levínské farnosti. Pomoci by tak mohla veřejnost - dobrovolní dárci, firmy či jednotlivci, kterým není osud této památky lhostejný. Případní dobrovolní dárci se mohou obrátit přímo na stavebního technika litoměřického vikariátu Ing. Luďka Záhejského, který jim poskytne bližší informace (tel. 416 707 563, zahejsky@dltm.cz)

V příštím roce je plánována další etapa prací - obnova střešního pláště kostela.