Tubus z kostela v Levíně obsahoval unikátní historické dokumenty

Ivo Fiedler, Martin Barus 1.září 2011

historické dokumenty z roku 1854 a 1936 uložené v tubusu, který byl objeven při opravě věže kostela Povýšení sv. Kříže, Levín na Litoměřicku