Týden modliteb za duchovní povolání 2018

Milena Davídková 17.dubna 2018

Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře (dle liturgických čtení Jan 10,1-30). Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Každý rok k tomuto tématu vydává své poselství papež. Celé znění papežova Poselství k Světovému dni modliteb za povolání zazní v neděli 22. dubna během bohoslužeb a poté ho uveřejníme také na diecézních stránkách.

Můj Pane,

mé oči vidí hlavně zlo, které zaplavuje náš svět
a ztrácím mnohdy naději na světlo,
které by proniklo tyto temnoty.

Pane, ty sám si volíš a povoláváš své spolupracovníky.
Ty jsi dokázal proměnit pronásledovatele církve Šavla
v neúnavného misionáře! Ty můžeš i v dnešní době
probouzet nové osobnosti schopné nést tvé světlo
a tvou radostnou zvěst do všech koutů světa
a společnosti.

Pane prosím tě, obnov v našem středu
své mocné působení, projev svou moc
a vzbuzuj si uprostřed nás nové hlasatele evangelia.
A prosím tě, používej i mně ke zvěstování
své radostné zvěsti mému okolí.

Dobrý pastýři, pečuj o své stádo a posílej nadále
dělníky na svou žeň!

Amen

(Zdroj: Pastorace.cz)
Více informací na: www.hledampovolani.cz

30794